To Top

Att Köpa Bostad i Thailand

Detta gäller då ni köper en bostad i Thailand.

  • HEM
  • Information
  • Köpa bostad av Wiphanai
Palm
Det vanligaste är att man gör en visningsresa för att se området, huset eller lägenheten med egna ögon och samtidigt få en känsla av omgivningen. Då kan man sedan på plats ta beslut och då göra en reservation med 10 000 SEK. Därmed låses objektet som bokat, och även priset för ev. pris förändringar.

Om man av någon anledningen sen tvekar eller ändrar sig, så kan man flytta sin reservation till ett annat av Wiphanai Developments objekt inom ett år.  Reservationsavtalet ersätts med ett köpekontrakt i samband med den första inbetalningen på 10%.

Att köpa hus - hur går det till?

Det vanliga är att man startar med att titta efter en passande bostad, då man tänker på storlek, behov av antal sovrum m.m. Sedan läget, närhet till havet och andra saker som man prioriterar. Sist men inte minst så har man kanske en budget att anpassa sig efter.

En del tar beslut och reserverar en villa eller lägenhet från Sverige utan att vara på plats. En del reserverar en bostad innan de åker på en visningsresa för att vara säkra på att tex. just den villan som de har sett ut, är ledig när de sedan kommer ner. De som reserverar en bostad med 10 000 SEK, har en visningsresa för 2 personer tillgodo (värde 5000 SEK)

Stranden
Palm

Arrendeavtal

Utländska medborgare får enligt lag inte äga mark i Thailand. Wiphanai Development erbjuder ägande i form av långtidsarrende (longlease). Denna ägandeform är trygg, enkel och helt laglig enligt den thailändska lagen. Arrendeavtalet upprättas på 30+30+30 år. När leasingavtalet aktiveras är ägarna skyddade enligt thailändsk lag genom att deras namn registreras hos Land Departement. Arrende avgiften är fastställd i avtalet för alla 90 åren. Avgift betalas först från år 31, då de 30 första åren är kostnadsfria, då de ligger i huspriset. 
Efter 90 år står det i kontraktet att det är omförhandling med markägaren om vidare leasing.
 
Viktigt i avtalet
Om man som köpare väljer att sälja bostaden efter några år, så erhåller den nya köparen nya 30+30+30 (90 år).
Wiphanai Development skriver också in i kontraktet att om en lagändring sker i framtiden, så att du som utländsk medborgare kan äga mark, så skrivs lagfarten över på dig mot endast stämplingsavgifter på Land Departement .
Många skriver in sina barn/barnbarn i kontraktet som efterlevandeskydd för framtiden.

Kontraktet

Wiphanai Development i Thailand förbereder köpekontraktet och översänder det till dig som rekommenderat brev.
Kontraktet består av flera delar: För hus - Booking Agreement, Land Lease Agreement, Construction Agreement och Services Agreement. För lägenheter - Booking Agreement, Lease Agreement, Service Agreement och Special Reciprocal Agreement.
Alla kontrakt är standardkontrakt på engelska. Läs noga igenom kontraktet och när du skrivit under skickas det tillbaka till Wiphanai Development i Thailand.
Stranden
Palm

Ändringar och extra beställningar

Det ingår en del fria val i Wiphanais bostäder vid köp.
Färg på köksluckor, färg på mosaik i köket samt väggfärg i bostaden kan påverkas helt fritt. Extra beställningar kan vara, en köks-ö, ett barkök, extra utbyggd terrass eller liknande.
 
Vill du göra ändringar i huset/lägenheten avtalas det om det separat. Det bästa är att få in alla önskemål/ändringar och få dem på papper via en offert med ett totalpris. 
Ändringar, tillbyggnader och extra beställningar ansvarar den thailändske byggherren Wiphanai Development. Ändringarna görs med fördel direkt med byggherren, på plats i Thailand, eller via email. Vi hänvisar och förmedlar frågor som rör ändringar till Wiphanai Development och hjälper också till att förmedla kontaktuppgifter, skisser andra handlingar, översättningar till/från engelska o.d. 

Betalning och köp

Tillsammans med kontraktet bifogas en betalningsplan. 
Den första betalningen efter reservationen på 10 000 SEK , är i samband med kontraktskrivning, då betalar man 10% av köpeskillingen.
Sedan följer man bara betalningsplanen, baserat på ett datum för färdigställande, besiktning och tillträde.
Samtliga inbetalningar görs till Wiphanai Development i Thailand.  
 
OBS! Alla Wiphanais bostäder säljs i SEK, så kronkurs påverkas inte för köparen.
Stranden
Palm

Tillträde samt registrering på Landoffice

När huset/lägenheten är färdig sker en slutbesiktningen. Detta sker i samband med tillträde av bostaden, när man är på plats i Thailand. Wiphanai Development ger ett års garanti på samtliga hus/lägenheter. Vid den här tidpunkten besöker du tillsammans med en representant från Wiphanai Development markkontoret/Land Office i Prachaup Khiri Khan för att bli registrerad på bostaden.

Byggnation och försäkring

Wiphanai bygger alltid färdigt hela sina områden, även om inte alla bostäder är sålda. Detta för att undvika att man ska få bo på en byggarbetsplats under lång tid.
På alla områden finns alltid minst 1 visningshus/lägenhet.
Inflyttning sker enligt överenskommelse med ett tillträdesdatum förankrat i kontrakt.
All byggnation är försäkrad.

Vi hjälper dig även att teckna en vanlig försäkring på huset/lägenheten.
Stranden
Palm

Enkelt med Servicekonto

För att ägandet skall vara så enkelt som möjligt deponerar respektive husägare en summa pengar för att täcka kostnader för bl.a. el och vatten. Wiphanai Developments personal hjälper till att månadsvis avläsa vatten- och elmätare samt redovisar mätarställning och kostnad till husägaren vi email med fakturakopia tillsammans med aktuellt saldo på depositionskontot. På så vis har man full koll på sitt service-konto.
På så vis slipper man också att skicka pengar till Thailand för varje räkning, utan man fyller på servicekontot när det behövs.


Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss, vi kommer att svara dig så fort vi kan.

Wiphanai Fastigheter finns också på YouTube

Wiphanai Fastigheter AB. © Alla Rättigheter Reserverade

Logga in på ditt konto.

Cookies gör det lättare för oss att erbjuda dig våra tjänster. Med användningen av våra tjänster tillåter du oss att använda cookies.
Ok